Po co są ogrody zoologiczne?

 

Zoo jako źródło edukacji

Zoo to ważne miejsca, w których ludzie uczą się o zwierzętach. Można czytać o zwierzętach w książkach lub oglądać je w telewizji, ale nic nie może się równać z zobaczeniem ich na własne oczy. Oglądanie zwierząt inspiruje ludzi do tego, by chcieli dowiedzieć się więcej o tym, gdzie to zwierzę żyje, co robi i co je. Po wizycie w zoo, dzieci mogą wrócić do domu i poczytać o zwierzętach, które widziały.

 

Rola zoo w ochronie dzikich zwierząt

 

Zoo są dziś ważne, ponieważ znajdujemy się w kryzysie związanym z ochroną przyrody. Obecnie mamy do czynienia z szóstym masowym wymieraniem bioróżnorodności na Ziemi. Ludzie bezpośrednio spowodowali wymieranie i zanikanie gatunków poprzez niszczenie siedlisk, kłusownictwo, nadmierne polowanie, zmiany klimatyczne i zanieczyszczenie środowiska. Wiele ogrodów zoologicznych stara się ratować dzikie gatunki poprzez działania ochronne.

 

Ogrody zoologiczne jako źródło rozrywki

Pierwotnie zoo były tworzone wyłącznie dla rozrywki. To zdecydowanie zmieniło się na przestrzeni dziesięcioleci, ale pierwotnie ludzie chcieli po prostu popatrzeć z bliska na fajne zwierzęta. Dziś nadal chodzimy do zoo dla rozrywki. To niesamowita zabawa i możliwość zobaczenia pięknych zwierząt, których większość ludzi nigdy nie zobaczy na wolności. Odwiedź ZOO we Wrocławiu. W tym linku znajdziesz niezbędne informacje o tym ZOO.  

Zrozumienie przez ludzi natury

 

Zoo dają ludziom rzadką możliwość oglądania zwierząt z bliska. Doświadczenia z naturą, szczególnie w dzieciństwie, są kluczowe dla ochrony przyrody. Kiedy ludzie uczą się o przyrodzie i mają z nią rzeczywisty i osobisty kontakt, są bardziej skłonni do pro-ochronnych postaw i zachowań. Wraz z postępującą urbanizacją i coraz dłuższym przebywaniem ludzi w domach, z każdym pokoleniem maleje liczba doświadczeń z naturą. Zoo oferują ludziom możliwość ponownego połączenia się z naturą. Kontakt z naturą jest szczególnie ważny w obszarach miejskich, gdzie trudno znaleźć zielone przestrzenie.

 

Zwierzęta ambasadorzy

 

Zwierzęta w zoo mogą rozpowszechniać ważne informacje dotyczące ochrony ich gatunków na wolności. Z tego powodu są one często nazywane „zwierzętami ambasadorami”.

Jeśli powie się grupie ludzi, że zmiany klimatu zagrażają niedźwiedziom polarnym, niektórzy z nich mogą podjąć działania mające na celu ochronę środowiska. Ale jeśli przekażę się to samo przesłanie tym samym ludziom, gdy będą patrzeć na żywego niedźwiedzia polarnego w zoo, założę się, że więcej osób podejmie działania.